Jazyky-online.info   

Velká písmena


Český jazyk na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Gramatika
Vyjmenovaná slova
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Citoslovce
Velká písmena


Velká písmena


Zde je seznam základních pravidel pro psaní slov s velkými písmeny v českém jazyce včetně několika příkladů.
 • jména - křestní, příjmení, přídomky a přezdívky - Jan, Karel Novák, Karel IV, Jiří z Poděbrad
 • příslušníci rodů, rodin a skupin - rodina Novákova, manželé Novákovi, Přemyslovci
 • příslušníci národů - Čech, Slovák, Angličan
 • obyvatelé místa s vlastním jménem - Evropan, Skandinávec, Pražan
 • společenská úcta - Vy, Vám, Váš, v titulech Jeho Eminence, Jeho Milost
 • náboženství - Bůh, Pán, Kristus
 • mytologická postava - Venuše, Zeus, Herkules
 • zvířata - liška Bystrouška, Micka, Azor, Šemík
 • nebeská tělesa - Země, Mars, Jupiter, Sirius, Mléčná dráha
 • země a kontinenty - Evropa, Severní Amerika, Blizký východ
 • geografie - Sicílie, Kaspické moře, Vltava, rybník Bezdrev, Tichý oceán
 • obce - Praha, Hradec Králové, Jižní Město
 • ulice - Na Příkopě, U Černého mlýna
 • známé stavby a památky - hrad Karlštejn, chrám svatého Víta
 • organizace - Organizace spojených národů (OSN), Komerční banka, Základní škola ve Lhotě, Univerzita Karlova, Karlova univerzita
 • státy - Česká republika, Spolková republika Německo, Spojené státy americké
 • státní správa - Kancelář prezidenta republiky, Obecní zastupitelstvo ve Lhotě, Senát
 • významné dokumenty - Dekret kutnohorský, Sbírka zákonů
 • umělecká díla - Babička, Má vlast, Mánesův Orloj
 • periodika - Vesmír, Lidové noviny
 • značky výrobků - hodinky Prim, sklo Bohemia
 • události a svátky - Měsíc knihy, Nový rok, Den lidských práv
 • ceny a vyznamenání - Nobelova cena, Řád T. G. Masaryka


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info