Jazyky-online.info   

Přídavná jména


Český jazyk na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Gramatika
Vyjmenovaná slova
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Citoslovce
Velká písmena


Přídavná jména


Jsou používána pro vyjádření vlastností podstatných jmen například kvetoucí louka, slunečný den, vysoký strom. U přídavných jmen se určuje: rod, číslo, pád, vzor, druh a stupeň.

Vzory:
 • tvrdá ve tvaru složeném:
  mladý, mladá, mladé

 • tvrdá ve tvaru jmenném:
  mlád, mláda, mládo

 • měkká:
  jarní, jarní, jarní

 • přivlastňovací:
  otcův, otcova, otcovo, matčin, matčina, matčino

Stupňování přídavných jmen:

1. stupeň - pozitiv:
velký, malý, těžký

2. stupeň - komparativ:
větší, menší, těžší
končí na -ejší, -ější, -ší, -í

3. stupeň - superlativ:
největší, nejmenší, nejtěžší
začínají na nej-Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info