Jazyky-online.info   

Slovesa


Český jazyk na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Gramatika
Vyjmenovaná slova
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Citoslovce
Velká písmena


Slovesa - třídy a časování


Slovesa jsou slova vyjadřující čínnost, stav nebo změnu stavu.

U sloves rozlišujeme:
 • Osoba - první, druhá, třetí
 • Číslo - jednotné, množné
 • Čas - přítomný, minulý, budoucí
 • Rod - činný, trpný
 • Vid - dokonavý, nedokonavý
 • Způsob - oznamovací, rozkazovací, podmiňovací
 • Třída - první až pátá podle koncovek: -e, -ne, -je, -í, -á
Třídy sloves:
 • 1. třída - končí na e (nese, bere, maže, peče, umře)
 • 2. třída - končí na ne (tiskne, mine, začne)
 • 3. třída - končí na je (kryje, kupuje)
 • 4. třída - končí na í (prosí, trpí, sází)
 • 5. třída - končí na á (dělá)

Nepravidelná slovesa:
být/jsem, jíst/jím, chtít/chci, vědět/vím


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info