Jazyky-online.info   

Příslovce


Český jazyk na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Gramatika
Vyjmenovaná slova
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Citoslovce
Velká písmena


Příslovce


Příslovce jsou slova vyjadřující bližší okolnosti dějů a vlastností.

Členění příslovcí:
  • místo - tam
  • čas - pozdě, časně
  • způsob - dobře, správně
  • příčina - proto
  • stupeň vlastnosti nebo míru - velmi, dosti

Stupňování:
  • 1. stupeň - lehce, levně, daleko
  • 2. stupeň - lehčeji, levněji, dále
  • 3. stupeň - nejlehčeji, nejlevněji, nejdéle


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info