Jazyky-online.info   

Citoslovce


Český jazyk na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Gramatika
Vyjmenovaná slova
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Citoslovce
Velká písmena


Citoslovce


Citoslovce vyjadřují zvuky, nálady atd.

Příklady citoslovcí:
  • hlasy a zvuky
    buch, dup, bzzzz, cink, haf atd.

  • nálady a city
    brr, fuj, jé, hele, hej, mňam, juchů atd.


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info