Jazyky-online.info   

Podstatná jména


Český jazyk na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Gramatika
Vyjmenovaná slova
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Citoslovce
Velká písmena


Podstatná jména - pády, rody a vzory


Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí a samostatné názvy dějů, vlastností a vztahů.
Pády:
1.	kdo? co?
2.	bez koho? čeho?
3.	k/ke komu? čemu? 
4.	vidíme koho? co?
5.	oslovujeme
6.	o kom? čem?
7.	s kým? čím?
 
Rod:	
1. mužský	- životný/neživotný
2. ženský	 
3. střední
 
Vzory - rod mužský:
pán	- tvrdý, životný
hrad	- neživotný
muž	- měkký, životný
stroj	- neživotný
předseda - tvrdý, životný
soudce - měkký, životný
 
Vzory - rodu ženský:
žena - růže - píseň - kost
 
Vzory - rodu střední:
město - moře - kuře - staveníLicence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info