Jazyky-online.info   

Číslovky


Český jazyk na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Gramatika
Vyjmenovaná slova
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Citoslovce
Velká písmena


Číslovky


Jsou slova významově určující pořadí nebo počet. Většina číslovek se skloňuje. Číslovky mají pád číslo a rod. Jsou určité nebo neurčité.

Členění číslovek:
 • základní
  určité - jeden, dva, tři
  neurčité - několik, málo, mnoho

 • řadové
  určité - první, druhý, třetí
  neurčité - několikátý

 • druhové
  určité - dvojí, trojí
  neurčité - několikerý

 • násobné
  určité - dvakrát, třikrát
  neurčité - několikrát, několikanásobný

 • podílné
  vyjadřují dělení na skupinyLicence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info