Jazyky-online.info   

Předložky


Český jazyk na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Gramatika
Vyjmenovaná slova
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Citoslovce
Velká písmena


Předložky


Předložky se pojí s podstatnými jmény, zájmeny nebo s číslovkami. Vytvářejí předložkové vazby vyjadřující okolnosti a vztahy například místo, čas, způsob, příčinu atd.

Nejčastěji používané předložky:

bez, do, k, ke, ku, kolem, kromě, mezi,
na, nad, od, po, pod, podél, před, přes,
s, se, u, v, ve, z, za, ze


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info