Jazyky-online.info   

Německá gramatika


Němčina na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Hlavní stránka
Základy němčiny
Německá gramatika
Německé fráze
Německá slovíčka
Němčina pro děti
Učení slovíček
Procvičování slovíček
Procvičování s obrázky
Flashcards
Obrázkový slovník
Německý slovník
Německý překladač
Němčina ve světě
Slovíčka podle témat
Německé věty
Audio
Video
Jazykové zkoušky
Literatura
Přísloví
Online testy
Jazykové aplikace
Pro mobilní telefony


Členy


Určitý člen


Nominativ
Akkusativ
Dativ
Genitiv

Mužský rod
der gute Mann
den guten Mann
dem guten Mann
des guten Mannes

Ženský rod
die gute Frau
die gute Frau
der gute Frau
der gute Frau

Střední rod
das gute Buch
das gute Buch
dem guten Buch
des guten Buches

Množné číslo
die guten Leute
die guten Leute
den guten Leuten
der guten Leute

Neurčitý člen


Nominativ
Akkusativ
Dativ
Genitiv

Mužský rod
ein guter Mann
einen guten Mann
einem guten Mann
eines guten Mannes

Ženský rod
eine gute Frau
eine gute Frau
einer guten Frau
einer guten Frau

Střední rod
ein gutes Buch
ein gutes Buch
einem guten Buch
eines guten Buch es

Množné číslo
- keine guten Leute
- keine guten Leute
- keine guten Leuten
- keiner guten Leute

Číslovky

0 - null
1 - eins - erste
2 - zwei - zweite
3 - drei - dritte
4 - vier - vierte
5 - fünf - fünfte
6 - sechs - sechste
7 - sieben - siebente
8 - acht - achte
9 - neun - neunte
10 - zehn - zehnte
11 - elf - elfte
12 - zwölf - zwölfte
13 - dreizehn
20 - zwanzig
21 - einundzwanzig
30 - dreißig
40 - vierzig
50 - fünfzig
60 - sechzig
70 - siebzig
80 - achtzig
90 - neunzig
100 - einhundert
1000 - eintausend

Slovesaich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie/Sie

Přítomný
gehe
gehest
gehe
gehen
gehet
gehen

Préteritum
schreibe
schreibest
schriebe
schrieben
schriebet
schrieben

Perfektum
habe gemacht
habest gemacht
habe gemacht
haben gemacht
habet gemacht
haben gemacht

Plusquamperfektum
hätte gemacht
hättest gemacht
hätte gemacht
hätten gemacht
hättet gemacht
hätten gemacht

Budoucí
werde gehen
werdest gehen
werde gehen
werden gehen
werdet gehen
werden gehen

Modální slovesa
dürfen - smět; können - moci; mögen - chtít; müssen - muset; sollen - mít povinnost; wollen - chtít; wissen - vědět

Zájmena


ty
Vy
on
ona
ono
my
vy
oni
ich
du
Sie
er
sie
es
wir
ihr
sie
meiner
deiner
Ihrer
seiner
ihrer
seiner
unser
euer
ihrer
mir
dir
Ihnen
ihm
ihr
ihm
uns
euch
ihnen
mich
dich
Sie
ihn
sie
es
uns
euch
sie

wer - kdo
was - co
welcher - který
wie - jak
der, die, das
dieser, diese, dieses
jener, jene, jenes
solcher, solche, solches
derjenige, diejenige, dasjenige
derselbe, dieselbe, dasselbe
selbst, selber

Předložky

an : u, na
auf : na
aus : z
außer : mimo
beu : u
dank : díky
durch : skrz
für : pro
gegen : naproti
gegenüber : naproti tomu
hinter : za
in : za
mit : s
nach : po
neben : vedle
ohne : bez
samt : s
seit : od
um : o
unter : pod
von : od
vor : před
zu : k
zwischen : mezi
über : nad

Spojky

aber : ale, avšak
allerdings - aber : sice -ale
als : jako
also : takže
auch : také, též
daher : proto
dann : potom
darum : proto
denn : protože
deshalb : proto
doch : však
entweder - oder : buď - nebo
genauso : právě tak
nicht -sondern : ne -ale
nicht nur - sondern auch : nejen -ale také
nämlich : totiž
oder : nebo
so-wie : tak -jako
sogar : dokonce
sonst : jinak
trotzdem : jednak
trotzdem : přesto
und : a
vor allem : především
weder - noch : ani - ani
wie : jak
zwar -aber/jedoch : sice -ale také


Německá gramatika na internetu

Klett
Přehledná jasná gramatika a cvičení, je nutná registrace
http://www.klett.cz/test/browse.php?detId=48&
Souhrn německé gramatiky
Velmi ucelený přehled základní německé gramatiky
http://www.nemeckagramatika.wz.cz/uvodnistran
German
Velmi hezky vytvořený portál německé gramatiky
http://german.about.com/library/blgramADJ.htm
Canoo
Portál gramatiky v němčině
http://www.canoo.net/services/OnlineGrammar/W
Udoklinger
Německá gramatika v tabulkách s příklady
http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/Fr
People colgate
Pěkný portál s gramatikou a testy na procvičení vysvětlené látky
http://people.colgate.edu/dhoffmann/text/Gram
Woxikon
Portál německé gramatiky,pravidel a cvičení
http://grammatik.woxikon.de/grammatikdeutsch.
Němčina na BBC
Kurz němčina na stránkách BBC
http://www.bbc.co.uk/languages/german/
Digitale Schule Bayern
Německá gramatika
http://suz.digitaleschulebayern.de/deutsch/gr
Der Weg
Portál pro studenty němčiny
http://derweg.org/
Deutsch Lernen
Kurz němčiny
http://www.deutsch-lernen.com/
Duden.de
Německý pravopis
http://www.duden.de/deutsche_sprache/neue_rec
Deutsch.zum.de
Německé výukové materiály
http://deutsch.zum.de/
Biblint.de
Materiály v němčině
http://www.biblint.de/germanistik.html
Inhelder Consulting
Materiály v němčině ve formátu PDF
http://www.inhelder-consulting.ch/unterricht/
Teachsam.de
Přehled němčiny
http://www.teachsam.de/ufa_deutsch.htm
Nemcina-on-line.cz
Německá gramatika
http://www.nemcina-on-line.cz/
Sochorek.cz
Německá gramatika
http://www.sochorek.cz/archiv/jazyky/nemcina/
Goethe institut
Německá gramatika
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/web/csind
Nj.cz
Německá gramatika
http://www.nj.cz/gramatika.htm
InterDeutsch.de
Německá gramatika
http://www.interdeutsch.de
Deutsch-Online.com
Německá gramatika
http://www.deutsch-online.com
Deutsch-als-Fremdsprache.de
Německá gramatika
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de
Daf-portal.de
Německá gramatika
http://www.daf-portal.de
Linguanet-europa.org
Německá gramatika
http://www.linguanet-europa.org/plus/de/home.
OesterreichPortal.at
Německá gramatika
http:// www.oesterreichportal.at

Modul Německá gramatika obsahuje kolekci odkazů na stránky obsahující přehledy gramatiky, časování sloves, nepravidelná slovesa, popisy gramatických jevů, zájmena, přídavná jména, spojky, předložky a další užitečné informace důležité pro naučení gramatiky.


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2024, Jazyky-online.info