Jazyky-online.info   

Základy němčiny


Němčina na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Hlavní stránka
Základy němčiny
Německá gramatika
Německé fráze
Německá slovíčka
Němčina pro děti
Učení slovíček
Procvičování slovíček
Procvičování s obrázky
Flashcards
Obrázkový slovník
Německý slovník
Německý překladač
Němčina ve světě
Slovíčka podle témat
Německé věty
Audio
Video
Jazykové zkoušky
Literatura
Přísloví
Online testy
Jazykové aplikace
Pro mobilní telefony


Základy němčiny


Na této stránce naleznete přehled základních slovíček a gramatiky. Snažili jsme se pro Vás shrnout základní znalosti do jednoho krátkého přehledu, který každý uživatel dokáže snadno zvládnout. Po zvládnutí tohoto přehledu již budete schopni jazyku částečně porozumět a budete též schopni formulovat jednoduché věty.
Základní fráze 
Hallo - Ahoj
Guten Morgen - Dobré ráno
Guten Abend - Dobrý večer
Auf Wiedersehen - Nashledanou
Bitte - Prosím
Danke - Děkuji
Ja/Nein - Ano/Ne
Entschuldigung. - Omlouvám se.
Es tut mir Leid. - Je mi líto.
Verzeihen Sie. - S dovolením./Promiňte.
Mein Name ist Jan./Ich heisse Jan. - Jmenuji se Jan.
Ich bin aus der Tschechischen Republik. - Jsem z Čech.
Wie geht es Ihnen? - Jak se máte?
Können Sie mir bitte helfen? - Můžete mi prosím pomoci?

Zájmena ich - já du - ty er - on sie - ona, oni es - to mein - můj dein – tvůj Ihr - Váš sein - jeho ihr - její, jejich dieser - tento diese - tyto dort - tam hier - tady irgendein - některý ein paar - několik alle - všechny Předložky a spojky und - a oder - nebo mit - s in - v aus - z von – od Slovesa sein - být ist - je sind - jsou haben - mít tun - dělat lesen - číst schreiben - psát gehen - jít fahren - jet malen - malovat, kreslit lernen - učit se helfen – pomoci kaufen – koupit zahlen – platit sehen – vidět können – moci brauchen - potřebovat leben – žít wohnen - bydlet spielen - hrát war - byl waren - byly wird - bude hatte - měl Čísla null - 0 eins - 1 zwei - 2 drei - 3 vier - 4 fűnf - 5 sechs - 6 sieben - 7 acht - 8 neun - 9 zehn - 10 elf - 11 zwölf - 12 zwanzig - 20 hundert - 100 tausend - 1000 Otázky Was? - Co? Wo? - Kde? Wie? - Jak? Wer? - Kdo? Wie viel? - Kolik? Podstatná jména e Familie - rodina r Junge - chlapec s Mädchen - dívka e Mutter - matka r Vater - otec e Schwester - sestra r Bruder - bratr s Haus - dům s Heim - domov r Hund - pes e Katze - kočka e Schule - škola r Name - jméno e Sprache - jazyk s Englisch – angličtina s Deutsch - němčina s Essen - jídlo s Wasser - voda r Apfel - jablko s Auto - auto e Strasse - ulice e Stadt - město r Kilometer - kilometr s Papier - papír s Buch - kniha r Kugelschreiber - propiska r Bleistift - tužka r Tisch - stůl Přídavná jména gut - dobrý schlecht - špatný beste - nejlepší gross - velký klein - malý rein - čistý kalt - studený heiss - horký weich - měkký hart - tvrdý links - doleva rechts - doprava gerade - rovně einfach - jednoduchý froh - šťastný fein - pěkný Barvy weiss - bílý schwarz - černý rot - červený grün - zelený blau - modrý orange - oranžový gelb - žlutý braun - hnědý violett - fialový rosa - růžový grau - šedý
Procvičování - Přeložte tyto věty
Dobré ráno Jmenuji se Jan. Jsem z Čech. Jak se máte? Můžete mi prosím pomoci? Děkuji. Nashledanou.
Guten Morgen. Ich heisse Jan. Ich bin aus der Tschechischen Republik. Wie geht es Ihnen? Können Sie mir bitte helfen? Danke. Auf Wiedersehen.
Procvičování
Mám knihu. Můj bratr bydlí v Praze. Má škola je ve městě. Má sestra je v základní škole. Kočka je v krabici a pes je venku. Potřebuji koupit chléb a máslo. Mám rád jablka nebo pomeranče. Dnes mám domácí úkol. Můj děda bydlí v Brně. Moje rodina je velká. Mám jednu sestru. Moje jméno je Jan. Má tužka je modrá. Tento stůl je velký. Naše škola je ve městě. Tento papír je čistý. Čtu knihu. Učím se angličtinu. Potřebuji tužku a papír. Má sestra má modré tričko. Mám černého psa. Kniha je na stole. Tento banán je žlutý a sladký. Mám černého velkého psa. On žije v Itálii. Mám červené tričko a moje sestra má zelený míč.
Ich habe ein Buch. Mein Bruder lebt in Prag. Meine Schule ist in der Stadt. Meine Schwester geht in die Grundschule. Die Katze ist in der Box und der Hund ist draussen. Ich brauche ein Brot und eine Butter zu kaufen. Ich mag Äpfel oder Orangen. Ich habe heute eine Hausarbeit. Mein Grossvater wohnt in Brno. Meine Familie ist gross. Ich habe eine Schwester. Mein Name ist Jan. Mein Bleistift ist blau. Dieser Tisch ist gross. Unsere Schule ist in der Stadt. Dieser Papier ist rein. Ich lese ein Buch. Ich lerne Deutsch. Ich brauche einen Bleistift und ein Papier. Meine Schwester hat ein blaues T-shirt. Ich habe einen schwarzen Hund. Das Buch ist auf dem Tisch. Diese Banane ist gelb und süss. Ich habe einen grossen schwarzen Hund. Er lebt in Italien. Ich habe ein rotes T-shirt und meine Schwester hat einen grünen Ball.


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2024, Jazyky-online.info