Jazyky-online.info   

Francouzská gramatika


Francouzština na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Hlavní stránka
Základy francouzštiny
Francouzská gramatika
Francouzské fráze
Francouzská slovíčka
Francouzština pro děti
Učení slovíček
Procvičování slovíček
Procvičování s obrázky
Flashcards
Obrázkový slovník
Francouzský slovník
Francouzský překladač
Francouzština ve světě
Slovíčka podle témat
Francouzské věty
Audio
Video
Jazykové zkoušky
Literatura
Přísloví
Online testy
Jazykové aplikace
Pro mobilní telefony


Členy - Articles


Určitý člen
Mužský - le lit
Ženský - la pomme (souhláska)
Ženský - l'oiseau (samohláska)
Množné číslo - les gants

Neurčitý člen
Mužský - un lit
Ženský - une pomme
Množné číslo - des gants
Ten, to, tyto, tamty
Mužský - ce lit / cet oiseau (before vowel)
Ženský - cette pomme
Množné číslo - ces gants

Zájmena - Pronoms


OsobaSubjectDirect objectIndirect objectDisjunctives
jemememoi
tytutetetoi
onilleluilui
onaellelaluielle
mynousnousnousnous
vyvousvousvousvous
oniils / elleslesleureux / elles

ty - tu (neformální) / vy (formální)

někdo - quelqu'un
něco - quelque chose
několik - quelques-uns, quelques-unes
někde - quelque part
několik - plusieurs
další - un(e) autre
každý - chacun(e)
žádný - aucun(e)
něco - n'importe quoi
někdo - n'importe qui
někde - n'importe où
někdy - n'importe quand
nikde - nulle part

Slovesa - Verbes


BýtPřítomný časMinulý časBudoucí čas
je suisj'étaisje serai
tytu estu étaistu seras
onil estil étaitil sera
onaelle estelle étaitelle sera
jedenon eston étaiton sera
mynous sommesnous étionsnous serons
vyvous etesvous étiezvous serez
oniils sont / elles sontils étaient / elles étaientils seront / elles seront

MítPřítomný časMinulý časBudoucí čas
j'aij'avaisj'aurai
tytu astu avaistu auras
onil a il avaitil aura
onaelle aelle avaitelle aura
jedenon aon avaiton aura
mynous avonsnous avionsnous aurons
vyvous avezvous aviezvous aurez
oniils ont / elles ontils avaient / elles avaientils auront / elles auront

aimer
milovat
vendre
prodávat
finir
skončit
partir
odejít
aimevendsfinispars
tyaimesvendsfinispars
on/Sheaimevendfinitpart
myaimonsvendonsfinissonspartons
vyaimezvendezfinissezpartez
oniaimentvendentfinissentpartent

Otázky - Interrogations


Kdo - Qui
Co - Quoi
Proč - Pourquoi
Kdy - Quand
Kde - Où
Jak - Comment
Kolik - Combien

Přídavná jména - Adjectifs


dobrý - bon - meilleur/e - la/le meilleur/e
špatný - mauvais - pire - le la pire
malý - petit - moindre - le/la moindre

Příslovce - Adverbes


už - déjà
vždy - toujours
špatně - mal
lépe - mieux
brzy - tôt
zde - ici
uvnitř - dedans
pozdě - tard
trochu - peu
možná - peut-être
nikdy - jamais
nyní - maintenant
nikde - nulle part
často - souvent
vně - dehors
rychle - vite
někdy - quelquefois
někde - quelque part
brzy - bientôt
tam - là
proto - donc
obvykle - d'habitude
dobře - bien
už - encore

dobře - bien - mieux - le mieux
hodně - beaucoup - plus - le plus
špatně - mal - pis - le pis
málo - peu - moins - le moins

Mužský - Ženský - Příslovce
naturel - naturelle - naturellement
lent - lente - lentement
facile - facile - facilement
brillant - brillante - brillamment

Nepravidelná příslovce
vrai - vraiment
gentil - gentiment
bref - brièvement
précis - précisément

Číslovky - Nombres


0 - zéro
1 - un - premier, première
2 - deux - deuxième, second
3 - trois - troisième
4 - quatre - quatrième
5 - cinq - cinquième
6 - six - sixième
7 - sept - septième
8 - huit - huitième
9 - neuf - neuvième
10 - dix - dixième
11 - onze - onzième
12 - douze - douzième
13 - treize
14 - quatorze
20 - vingt - vingtième
30 - seize
40 - quarante
50 - cinquante
100 - cent
101 - deux cent un
1000 - mille

Předložky - Préprositions


podle - selon, d'après
po - après
proti - contre
mezi - parmi
přibližně - environ
kolem - autour de
k, v - à
kvůli - à cause de
před - avant
za - derrière
mezi - entre
skrze - par
dole - en bas
během - pendant
pro - pour
z, o - de
v - dans, en
před - devant
uvnitř - dedans
blízko - près de
na - sur
vně - dehors
přes, nad - au-desus de
od - depuis
skrz, přes - à travers
k - vers, envers
pod - sous
nahoře - en haut
s - avec
bez - sans

à + le = au
à + les = aux
de + le = du
de + les = des

Spojky - Conjonctions


actually - en fait
po - après
ačkoli - bien que
nicméně - quand même
dokud - tant que
hned jak - aussitôt, dès que
protože - car
protože - parce que
kvůli - à cause de
před - auparavant
kromě toho - d'ailleurs
mimochodem - au fait
zvláště - surtout
i když - même si
mimo - sauf
konečně - finalement, enfin
například - par example
jinými slovy - en d'autres termes
později - plus tard
nicméně - néanmoins
podobně - de même
od - depuis
jak - puisque, comme
tak - alors
pak - ensuite, puis
proto - donc
ač - ainsi
kdy - quand, lorsque
během - alors, tandis que

Další francouzská gramatika - Plus d'information sur la grammaire Française


French Grammar About.com
Internetové stránky věnované výuce francouzštiny. Materiály pro různé úrovně pokročilosti.
http://french.about.com/od/grammar/French_Gra
Tex´s French Grammar
Výklad francouzské gramatiky zajímavou formou, doplněný o dialogy, komiksy a humor. Vhodné jako oživení výuky i pro samostudium. Stránka je dobře strukturovaná a velmi obsáhlá.
http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/index.html
Verb 2 verb
Stránka, která vyčasuje vložené francouzské sloveso ve všech možných časech. Můžete zadat i určitý tvar a stránka vyhledá od jakého slovesa je. Vše paralelně zpracuje anglicky.
http://www.verb2verbe.com/
Vis-a-vis
Interaktivní lekce francouzštiny pro začátečníky zdarma online. V levém menu vyberete kapitoly a typ cvičení, která často zahrnují i audio a video materiály.
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072560
Bonjour de France
Přehledně strukturovaná stránka o francouzském jazyce se sekcemi s gramatikou, slovní zásobou, poslechovými cvičeními apod.
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexgra
ClicNet gramatika
Rubrika obsáhlého francouzského rozcestníku věnující se gramatice.
http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html#anchor
Études littéraires Grammaire
Velmi kvalitní francouzský web, který přehledně a podrobně sdružuje celou francouzskou gramatiku a mnoho dalšího včetně materiálů o francouzské literatuře.
http://www.etudes-litteraires.com/grammaire.p
Français Interactif
Kompletní stránky pro studium a výuku francouzštiny. Výukové lekce, podcasty rodilých mluvčí, testy, videa, vysvětlení gramatiky i slovní zásoba.
http://www.laits.utexas.edu/fi/html/toc/map.h
Le français en ligne
Interaktivní a autokorektivní francouzský web, který vám pomůže s gramatickými nejasnostmi. Vaše znalosti si můžete otestovat na velkém množství cvičení.
http://www.restena.lu/amifra/exos/index.htm
Bon Patron
Bon Patron je výborným pomocníkem pro bezchybné napsání jakéhokoliv francouzského textu. Do textového okna vložíte libovolně dlouhý text a systém vám najde případné chyby.
http://bonpatron.com/
Le Point du FLE
Tato stránka je plná různých cvičení, kvízů a testů. Po zvolení sekce Grammaire v menu si vyberete daný jazykový jev a budou vyhledána cvičení k jeho procvičování.
http://www.lepointdufle.net/index.html
Reverso
Najdete zde vše od gramatiky, pravopisu, tvoření slov až po stavbu věty.
http://grammaire.reverso.net/
Synapse Développement
Francouzština on-line pro náročné. Stránka procvičuje různé gramatické jevy, slovní zásobu, můžete si zde vyzkoušet korekturu textu.
http://www.synapse-fr.com/francais.htm

Modul Francouzská gramatika obsahuje kolekci odkazů na stránky obsahující přehledy gramatiky, časování sloves, nepravidelná slovesa, popisy gramatických jevů, zájmena, přídavná jména, spojky, předložky a další užitečné informace důležité pro naučení gramatiky.


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2024, Jazyky-online.info