Information Centres

    
    

Basic vocabulary and phrases
Tips and Tricks for making recommendations in your local tourist office
Listening on making recommendations
Practice your writing skills!
  Focus on prepositions

Vocabulary and phrases: Recommendation phrases, attractions, types of accommodation
Function: Recommending further activities and events.
Grammar: Making recommendations, using prepositions.

Introduction

In English-speaking countries they are usually called Tourist Offices and are generally popular among almost all the tourists around the world. It is no wonder as their staff provide useful information about local attractions, accommodation possibilities or available and preferable means of transport. In the Czech Republic we call these offices Infocentra. This lesson may help the members of their staff to enrich the vocabulary they might find useful when communicating with tourists.
V anglicky mluvících zemích jsou nazývány Tourist Offices a jsou všeobecně oblíbené mezi turisty celého světa. Není ani divu, vzhledem k tomu, že jejich zaměstnanci poskytují užitečné informace o místních atrakcích, možnostech ubytování a dostupných a vhodných možnostech dopravy. V České republice je nazýváme Infocentra. Tato lekce může napomoci jejich zaměstnancům rozšířit si slovní zásobu užitečnou při komunikaci s turisty.Basic vocabulary and phrases


EnglishCzech
Can I help you? / May I help you?Mohu vám pomoci?
What type of place are you looking for?Jaký typ místa hledáte?
We are looking for somewhere to eat. Hledáme místo, kde se můžeme najíst.
Did you have anything in particular in mind?Máte na mysli něco konkrétního?
Why don’t you go to the city cinema?Proč nejdete do městského kina?
I can recommend it.Mohu to doporučit.
Is there anything else I can help you with?Je zde ještě něco, s čím vám mohu pomoci?
Would you like any more information?Chtěl byste více informací?
Have a good day.Pěkný den.
I hope you enjoy (the meal).Doufám, že si užijete (své jídlo).
How can I get to the airport?Jak se dostanu na letiště?
If I were you I’d visit this castle. Kdybych byla vámi, navštívila bych tento hrad.
Why don’t you try canoeing?Proč nezkusíte jízdu na kánoi?
Have you thought of visiting the local church? Přemýšleli jste o navštívení místního kostela?
One of the best things you can do is to try the Czech beer. Jedna z nejlepších věcí, které můžete udělat, je ochutnat české pivo.
It’s a good idea to try horse-riding. Zkusit jízdu na koni je dobrý nápad.
You might like to try this. Mohlo by se vám líbit zkusit tohle.
Remains of rampartsZbytky hradebního opevnění
Church monumentsCírkevní památky
CastleHrad/zámek
ChateauZámek
Ruin(s)Zřícenina
Types of accommodationTypy ubytování
Bed and Breakfast Ubytování se snídaní (penzion, ubytování v soukromí).
Campsitekemp
Hostelhostel (levné ubytování)
BackpackerBatůžkář
Four star hotelČtyřhvězdičkový hotel
InnHotel
Silver miningTěžba stříbra
Hill fortPevnost na kopci
FortificationOpevnění
MemorialPamátník
The pilgrimage traditionPoutní tradice
Romantic valleyRomantické údolí
StrongholdBašta, pevnost
Cemetery Hřbitov
SandstonePískovec
Cave systemJeskynní systém
Bistro/ Snack barBistro
CaféKavárna
China restaurantČínská restaurace
NightlifeNoční život

Basic Vocabulary and Phrases

Tips and Tricks for making recommendations in your local tourist office


Be enthusiastic about your local attractions!The tourists in your office will probably not be eager only to get the right information; they will certainly seek also your opinion on things you offer to them as a local person. The tourists simply want to see and experience as much as they can in the short time they have for their holidays. Thus, you may be as enthusiastic as you please about the local attractions you personally like. It is your responsibility, after all, to give the tourists the right insight into the Central Bohemian Region as you know it :-) Try to find the right balance between being objective and personal when giving your recommendations.


Tips and tricks

Making recommendations (Don´t forget to see Tips and Tricks!) - In giving recommendations we often use modal verbs: can, could, must, shall, may, might etc. to make them more personal: Křivoklát is a “must-see” attraction. You shouldn´t miss the St. Barbora´s Church. You can always hire a car. Your children might also like the Fairy-tales Museum. - To be more personal and enthusiastic you may also use some expressions that make your recommendations more attractive, such as: You definitely want to see... You definitely want to see our local annual trade. Don´t leave our region without.... Don´t leave our region without visiting Kutná Hora. It is worth visiting.... What is really worth visiting is the hill fort of Budeč. Don´t forget to... Don´t forget to try the famous Czech beer.

Listening on making recommendations

Print out this dialogue and underline the phrases of recommendation. For more of them see the sections Basic vocabulary and phrases, and Grammar and language box.Dialogue on Making Recommendations

Practice your writing skills!


Exercise on writing

The tourists probably contact you, as members of Tourist Offices´ staff, 
not only personally but also by e-mail or telephone. Let´s focus on the 
writing tasks you probably time to time need to deal with. 

Here is the list of questions you may come across in your e-mail box.  
Choose 5 of them and try to answer them as well and honestly as possible. 
You can use the expressions from the Grammar and language box above. 
(To revise the techniques of writing e-mails to your clients you may also 
see lesson 7- Business Communication. )

Frequently Asked Questions:
(The given places of interest are only examples. For use in your region, choose any others, which are relevant for you.)

1. When is the best time to visit the Central Bohemia Region?
2. What is the best way to get to Kutná Hora/Beroun/Benešov from the Vaclav Havel airport?
4. Is Kolín a good place for a family holiday?
5. Is Benešov a good place to hold a business conference?
6. What language is spoken in the Central Bohemia Region?
7. What is there to see in your city?
8. What is the food like in the Central Bohemia Region?
9. Is there any typical Central Bohemian accommodation to stay in?
10. What is the night-life like in Beroun?


Grammar: Focus on prepositions

It’s open from 10am to 5pm.
A ticket costs about 25 Euros.
You can book online at www.tickets.com.
I can make a reservation for you.
It’s cheaper to go by bus.
It’ll take you about ten minutes on foot.


Exercise on prepositions - Fill the right prepositions in the gaps.It’ll take you about ten minutes foot.
If you like, I can make a reservation you.
The museum is open 10am to 5pm.
You can book online www.tickets.com.
It’s more expensive to go train.
A ticket costs 100 Crowns.
© 2012-2013 Jazyky-online.info, Všechna práva vyhrazena, Kontakt