Moving Around

    
    

Travelling by bus
Travelling by train
Travelling by taxi

Functions: Communication with passengers in buses, trains and taxis.
Grammar: Prepositions.
Vocabulary: Useful phrases and vocabulary for conductors, bus and taxi drivers.

Introduction

Are you a bus driver or a train conductor? Is it your job to sell train or bus tickets? Are you a taxi driver? This lesson is here to help you with basic phrases and vocabulary you might find useful when talking to your customers from English speaking countries.
Jste řidič autobusu anebo průvodčí ve vlaku? Je vaším povoláním prodávat lístky na vlak anebo autobus? Jste řidičem taxi služby? Tato lekce je zde, aby vám pomohla se základními frázemi a slovíčky, které vám mohou připadat užitečné při komunikaci s vašimi zákazníky z anglicky mluvících zemí.

Travelling by bus


As a bus driver or a member of a bus terminal staff you are naturally in a daily touch with tourists from foreign countries. Here is the basic vocabulary and phrases you would probably need to communicate with them in your job.

EnglishCzech
Bus/coachAutobus/dálkový autobus
Bus terminalAutobusové nádraží
Catch the busChytit autobus
Get onNastoupit
Get offVystoupit
Departure gateNástupiště na autobusovém nádraží
JourneyCesta
Depart/leaveOdjet
ArrivePřijet
TicketJízdenka
One way ticket/ singleJednosměrná jízdenka
Return ticketZpáteční jízdenka
FareJízdné
Driver´s seatSedadlo řidiče
AisleUlička v autobusu
Note (Br) /bill (US)Bankovka
CoinsMince
Where are you going?Kam jedete?
We are going to Kutná Hora.Jedeme do Kutné Hory.
Fasten your seatbelt, please.Uvažte si prosím bezpečnostní pás.
The total price is 120 Crowns.Celková cena je 20 korun.
It takes about one hour to get there.Dostat se tam trvá asi hodinu.
Does this bus stop in Benešov? Zastavuje tenhle autobus v Benešově?
Could I put this in the hold, please?Mohla bych si to dát do zavazadlového prostoru?
Could I see your ticket, please?Mohl bych vidět váš lístek, prosím?
The bus terminates here.Autobus zde končí.
I´d like a single ticket to Beroun.Prosila bych lístek do Berouna.

Vocabulary for Bus Drivers

Language boxLet´s see the difference between a BUS and COACH:

In Great Britain, there are two different expressions for the Czech word “autobus”. The expression BUS we use for a vehicle constructed especially for short journeys (for example within cities or bigger towns).

A COACH is a vehicle used for longer journeys, so they are usually more comfortable than “normal” buses.


Dialogue 1: Travelling by busListen to the dialogue and focus on understanding of the phrases used.Travelling by train


Let´s have a look on some specific vocabulary and phrases you – as conductors and ticket sellers - might find useful.

EnglishCzech
Railway stationVlakové nádraží
PlatformNástupiště
Passenger trainOsobní vlak
EngineLokomotiva
Engine driverStrojvůdce
ConductorPrůvodčí
Corridor / aisleChodbička
Waiting roomČekárna
Ticket officeProdej jízdenek
There is a travel ticket machine over there.Támhle je automat na jízdenky.
When does the next train to Beroun leave?Kdy odjíždí další vlak do Berouna?
How much is a first class single ticket to Benešov? Kolik stojí jízdenka první třídou do Benešova?
Child ticketDětská jízdenka
Senior citizens´ ticketSeniorská jízdenka
On timeNa čas
DelayedZpožděný
ExpectedOčekávaný
CarVagón, vůz
When would you like to travel?Kdy byste chtěl jet?
When will you be coming back?Kdy se budete vracet?
Which platform do I need for Prague?Z kterého nástupiště jede vlak do Prahy?
Where shall I change for Beroun?Kde mám přestoupit do Berouna?
You will have to change at Benešov station. Budete muset přestoupit v Benešově.
How often do the trains run to Prague?Jak často jezdí vlaky na Prahu?
The train to Prague is running late.Vlak do Prahy má zpoždění.
Could I see your ticket, please?Mohu vidět vaši jízdenku, prosím?
What time do we arrive in Poděbrady?V kolik hodin přijedeme do Poděbrad?
At around 6 o´clock.Okolo šesté hodiny.
Is there a buffet car on the train?Je v tomto vlaku jídelní vůz?
The train is calling at Poděbrady, Nymburk and Lysá nad Labem.Tento vlak staví v Poděbradech, Nymburku a Lysé nad Labem.

Travelling by Train Vocabulary

Grammar


Focus on prepositions

The train goes TO Prague.
The train is ON time.
Where shall I change FOR Prague?
What time do we arrive IN Poděbrady? 
AT about 6 o´clock. 
Get ON the train in Nymburk, Get OFF the train in Kolín. 
The train is calling AT Poděbrady. 


Exercise: Revise the phrases and check your memoryWhat fits in the gap? Choose one correct answer.

When does the next train to Beroun ?
How much is a first class single ticket Benešov?
Where shall I for Beroun?
The train to Prague is running .
I see your ticket, please?


Travelling by taxiDialogue 2: Travelling by taxiListen to the dialogue and try to understand the conversation. Check your comprehension afterwards.
Exercise: Check the comprehension.Choose one correct answer. If you are not sure, listen to the dialogue one more time.


1. Where does the tourist want to go?


2. Did he want to put his bag in the trunk?


3. How long does it take to get to the airport, if one is lucky?


4. Where is the tourist travelling to?


5. How much did it cost to get to the airport?
Some phrases and vocabulary you might find useful.

EnglishCzech
I can take 3-4 passengers.Mohu vzít 3-4 pasažéry.
Sorry, I don´t have a child seat.Nezlobte se, nemám dětskou autosedačku.
Where are you going?Kam jedete?
Where can I take you?Kam vás mohu odvézt?
Are you in a hurry?Spěcháte?
It will take about 1 hour.Bude to trvat asi hodinu.
It is not so far away.Není to tak daleko.
Shall I put your bag in the boot (BritishEnglish) / trunk(American English)?Mám vám dát tašku do kufru auta?
I will put your bag in the trunk. Dám vám tašku do kufru auta.
Fasten your seat belt, please.Zapněte si prosím bezpečnostní pás.
Is the air-conditioning okay?Je ta klimatizace v pořádku?
Do you want me to wait?Mám na vás počkat?
There's a traffic jam. Je tu zácpa.
It´s rush hour. Je špička.
There has been an accident. Stala se tu nehoda.
The total price is 250 Crowns.Celková cena je 250 Korun.
I don't have any change.Nemám drobné.
Keep the change.Drobné si nechte.
Do you have smaller notes/bills?Neměl byste menší bankovky?
Don't forget your bag.Nezapomeňte si svou tašku.
I am sorry, I can´t go to the airport.Nezlobte se, na letiště nemohu vjet.
Are you here on business?Jste tu pracovně?
Are you staying long?Zůstáváte zde dlouho?
Can I get a ride?Svezete mne?
Do you have a flat fee to the airport?Máte fixní cenu na letiště?
Can we get there by 6 o'clock?Můžeme se tam dostat do 6 hodin?
Could you slow down, please?Mohl byste zpomalit, prosím?
Do you accept credit cards?Přijímáte platební karty?

Vocabulary for Taxi Drivers


© 2012-2013 Jazyky-online.info, Všechna práva vyhrazena, Kontakt