Visiting a Doctor

    
    

Vocabulary – parts of human body
How to talk about health problems
Listening on body parts and symptoms
How do we call medical specialists?
Grammar box

Functions: Emergency situations
Grammar: The passive
Vocabulary: Symptoms and medical specialists

Introduction

As members of hotel staff (especially receptionists) or tour guides you may come across several types of problems of your clients. The most stressful situations for the tourists are those concerning their health or safety. This lecture may help you to avoid misunderstanding when discussing your customers´ health problems.
Jako členové hotelového personálu (obzvláště recepční) anebo průvodci se můžete setkat s několika typy problémů vašich klientů. Mezi nejvíce stresující situace pro turisty patří ty, které se týkají jejich zdraví a bezpečnosti. Tato lekce vám může pomoci vyhnout se nedorozuměním při komunikaci o zdravotních problémech vašich klientů.

Vocabulary – parts of human bodyUseful link: http://www.jazyky-online.info/deti/lesson/lesson9.php

Human body parts
armpaže
backzáda
bloodkrev
body tělo
bone kost
brainmozek
breathdech
chesthrudník
chinbrada
earucho
eyeoko
faceobličej
fingerprst na ruce
footchodidlo
foreheadčelo
hair vlasy / chlup
handruka
head hlava
heart srdce
kneekoleno
legnoha
lip ret
mouthústa
musclesval
nailnehet
neckkrk
nervenerv
nose nos
skinpokožka
stomach žaludek
throat hrdlo
thumbpalec
toeprst na noze
tongue jazyk
tooth / teethzub / zuby
anklekotník
elbowloket
shoulderrameno
bellybřicho
thighstehno
calflýtko
bladdermočový měchýř
urinary tractmočový trakt
kidneyledvina
liverjátra


Exercise on body parts 1: Where does it belong?has chin, lip, eye, nose, ear.
has lungs, heart.
has kidney, bladder, liver.
has toe, thigh, calf, ankle, knee.
has finger, elbow, shoulder.Useful link: http://www.jazyky-online.info/deti/pictures.php?topic=Body

How to talk about health problems

Helpful phrases and vocabularyUžitečné fráze
How are you feeling?Jak se cítíte?
Are you feeling any better? Cítíte se trochu lépe?
Do you need a doctor? Potřebujete lékaře?
I think you should see a doctor.Myslím, že byste měl navštívit lékaře.
Do you know where I can find a pharmacy/ chemist´s here? Nevíte, kde bych tu našel lékárnu?
Do you feel any pain?Cítíte bolest?
What are your symptoms?Jaké máte příznaky?
My daughter is ill. Moje dcera je nemocná.
I´ve cut myself, have you got any plasters?Řízl jsem se, nemáte nějaké náplasti?
I'd like to see a doctor.Rád bych navštívil lékaře.
Do you have travel medical insurance?Máte cestovní pojištění?
Please, take a seat.Prosím, posaďte se.
Do you know any doctors who speak English?Znáte nějaké lékaře, kteří hovoří anglicky?
I think you should see a specialist. Myslím, že byste měl navštívit specialistu.
I think we should call the ambulance. Myslím, že bychom měli zavolat sanitku.
Symptoms/problemsPříznaky/potíže
a sore throat bolest v krku
really bad hay feveropravdu silná senná rýma
a splitting headachetřeštící bolest hlavy
a terrible hangoverstrašná kocovina
dreadful sunburnošklivé spálení od slunce
a runny (streaming) noserýma
indigestionpálení žáhy
stomachache bolest břicha
I feel dizzy.Cítím se divně, motá se mi hlava.
I think my arm is broken.Myslím, že mám zlomenou ruku.
I feel sick. Je mi špatně.
I think I need a painkiller, my head is killing me. Myslím, že budu potřebovat lék proti bolesti, strašně mě bolí hlava.
My back hurts.Bolí mě záda.
I´ve got flu.Mám chřipku.
I am not feeling well. Necítím se dobře.
I am going to be sick. Budu zvracet.
Vomitingzvracení
I've got a rash.Mám vyrážku.
I am suffering from diarrhea.Mám průjem.
I have a cough.Mám kašel.
toothachebolest zubů
I feel nauseous.Je mi špatně.
To eat something raw/ badSníst něco syrového/ špatného

How to Talk about Health Problems


Exercise on body parts 3Urinary problems
Difficult breathing
Heart attack
Indigestion
Headache
Toothache
Listening on body parts and symptomsListen to the audio and focus on the new vocabulary and phrases. Print out the dialogue and underline all the expressions you don´t know. Then go back to the section How to talk about health problems and revise the vocabulary you are not perfectly familiar with.
At the Doctor´s 
Doctor:  Good morning, have a seat. What is the problem? 
Patient: Thank you, good morning. I have a terrible stomachache today. 
Doctor: Are there any other symptoms like diarrhoea?
Patient: Yes, I have diarrhoea and I feel sick, too. 
Doctor: Do you mean you feel nauseous? 
Patient: Yes. I feel like vomiting. 
Doctor: When did it start? Just today?
Patient: Yes, just this morning. I think I ate something raw last night. 
Doctor: Ok. Please take off your clothes to the waist... Tell me, if it hurts.
Patient: Oh, it hurts only right here. 
Doctor: Hmm, I will need to run some diagnostic test 
to be sure but I think it is just indigestion. I´ll give 
you a prescription that shall help you for the time being. 

How do we call medical specialists?

I think you should see a...Myslím, že byste měl navštívit...
DermatologistKožní lékař
GastroenterologistGastroenterolog (žaludeční a trávicí obtíže)
OphthalmologistOční lékař
UrologistUrolog
CardiologistKardiolog
PediatricianDětský lékař
GynecologistGynekolog
NeurologistNeurolog
PsychiatristPsychiatr

How Do We Call Medical Specialists


Exercise on symptoms and specialistsFill in the gaps with the right specialists

1. A tourist: My baby girl is sick. A receptionist: I think you should see a .
2. A tourist: I have got a rush. A receptionist: I think you should see a .
3. A tourist: I had a heart attack last year and now I have a chest pain.
A receptionist: I think you should see a .
4. A woman: I´ve been suffering from some gynecological problems. Do you know a specialist that speaks English? A receptionist: Sure, there is a great just across the street. I can call him to see if you can see him this afternoon.Grammar: Tips


Facing any health problems in a foreign country is always difficult. 
If in such situation, your clients need to see that you are 
showing your sympathy and that you are able to give them advice 
or make recommendation. Let´s see how to do it. 

How to show sympathy?
You can use some of the following expressions: 
Oh, dear. 
That must be awful.
It must be hard for you. 
I know what you mean. 

How to give advice?
If you don´t want to be too formal, you can use some of these expressions: 
If you ask me, you should/ you need to ....
If you need or want to be strictly formal, you can use: 
It´s important (not) to...
It´s (not) a good idea to...
© 2012-2013 Jazyky-online.info, Všechna práva vyhrazena, Kontakt