Jazyky-online.info   

Čínština na portálu Jazyky-online.info

Portál zaměřený na podporu výuky cizích jazykůInzerce  
Hlavní stránka
Čínská gramatika
Čínské fráze
Čínská slovíčka
Čínština pro děti
Učení slovíček
Procvičování slovíček
Procvičování s obrázky
Čínská výslovnost
Flashcards
Obrázkový slovník
Čínský slovník
Čínský překladač
Znaky (Hanzi)
Pinyin
Tóny
Čínština ve světě
Čínská konverzace
Slovíčka podle témat
Audio
Video
Literatura
Jazykové aplikace
Pro mobilní telefony


Hanzi


Jeden znak = jedna slabika. V čínštině převažují jednoslabičná slova, proto si většina lidí myslí, že jeden znak znamená jedno slovo. Každý znak se skládá z několika složek. Významová část znaku se nazývá radikál, složka naznačující výslovnost se nazývá fonetikum.

Seznam radikálů:

Radikál Hanzi radikál
康煕部首
Varianta Příklady
001   丁 上 且
002   中 串
003   丸 丹 主
004 丿   久 之 乗
005 九 也 亂
006   了 予 事
007   于 五 井 些
008   亡 亦 亶
009 仁 今 來
010   元 兆 兢 兤
011   內 全 兪
012   公 六 兼 冀
013   内 冊 冕
014   冠 冥 冪
015   冬 冰 凝
016   凡 凭 凱
017   凶 凸 凹 出
018 分 切 剪 劍
019   劣 助 務 募
020   勺 包 匏
021   化 北 匙
022   匝 匣 匯
023   匹 匿 區
024   升 半 卒 協 南
025   卞 占 卦 卨
026   印 危 卵
027   厄 厚 原
028   去 参 參
029   叉 友 叔 受 叝
030   古 句 叨 只 召 向 咢
031   四 國 圜
032   圭 地 坐 型
033   壬 壯 壽
034   夃 夆
035   夋 夏 夑
036   外 多 夜 夢 夥
037   太 夾 奉 奐
038   奴 妄 妝 姦 威 嬲
039   孖 字 存 孱 孵
040   安 富 實
041   寺 封 將
042   少 尚 尞
043   尤 尦 尫 尨 就
044   尹 尺 屬
045   屯 屰
046   屶 岐 岔 岡
047   川 州 巡 巢
048   左 巧 巨 巫 巰
049   已 巳 巴 巶 巷 巽
050   市 布 帆 帥 席 幇
051   平 年 幸 幹
052   幻 幽 幾
053 广   底 康 廳
054   延 建 廻
055   廿 弄 弉
056   弍 式 弑
057   弔 引 弗 弟 弩
058 彗 彙
059   形 彥 彪
060   彼 徑 御
061 必 忍 忙 忝 惢 愛 懿
062   戊 戎 戔 戛 戝
063   房 所 扁
064 才 扎 承 拏 拜
065   攰 攲
066 收 敍 整 敻
067   斌 斐 斑 斔
068   料 斚 斡
069   斥 斧 斯 斶
070   於 旁 旕
071 旡 旣
072   旦 旨 旬 旭 旺 晝 晶
073   曲 更 曷 書
074   有 服 朔 望 朞
075   未 札 朶 李 果 栽 梵
076   欲 歡
077   正 此 步 武 歮 歷 歸
078   死 歿 殲
079   段 毊
080   母 每 毐 毑 毒 毓
081   毖 毗 毘 毚
082   毡 毫 毳 毹 氂 氅
083   氐 民 氓
084   氛 氣
085 永 汁 求 汞 泰 淼 準
086 灰 灸 灼 炎 烈 烏
087 爬 爭 爲
088   爸 爺
089   爼 爽 爾
090   牀 牆
091   版 牘
092  
093   牝 牡 牽 犀 犇 犘
094 犯 狀 狊 猋 獸
095   玆 率 玈
096 王 玖 琞 琴
097   瓝 瓠 瓣 瓥
098   瓮 瓶 瓪
099   甙 甛 甜 甞
100   甠 產 甥 甦 甧
101   甪 甫 甬 甭
102   由 甸 畆 畉 界 畫
103   疍 疎 疏 疐 疑
104   病 痆 癲
105   癸 發
106   百 的 皇 皙
107   皯 皴
108   盃 盧
109   盯 盲 直 相 盾 眾
110   矝 矞
111   矣 知 矦
112   矼 砦 碁 磊 磨
113   社 祀 祟
114   禺 禽
115   秀 私 秉 秌 秦 穀
116   究 竈
117   竟 竣 竪 竸
118   竺 籬
119   籴 籵 类 粛 粤 粵 糶
120 糺 系 絛 綔 縢 縣 繭
121   缸 缹 罄
122 罒 罓 罔 罕 罪
123   羌 羏 羣 群 羸 羼
124   羾 羿 翁 翊 耀
125 考 耋
126   耍 耐
127   耕 耨
128   耻 聖 聞 聟 聢 聽
129 肁 肅 肆 肇
130 肋 肓 肩 胔 胤 腐
131   臥 臦 臧
132   臫 臭
133   至 臷 臺
134   臽 臾 舁 與 舊
135   舍 舐 舒 舚
136   舜 舝
137   舡 艭
138   良 艱
139  
140 艻 芔 虌
141   虎 虒 號 虧
142   虱 虹 蚕 蛊 蜀 蝨 融
143   衁 衄 衆
144   衍 衢
145   表 衫 衰 衾 袁 裁 裔
146 西 要 覃 覊
147   覍 覎 規 覺
148   觔 觕 觜 規
149   訂 訄 訇 訾 詹 譱 讎
150   谺 豁
151   豇 豈 豔
152   豗 豘 豚 象 豦 豬 豰
153   豺 貜
154   負 財 貳 賡 賴 贋 贏
155   赧 赫
156   赳 趣
157   趴 跫
158   躬 軀
159   軌 軍 載 輋 輝 輿 轟
160   辜 辣 辭 辯
161   辱 農 辴
162 迦 迫 邇 邏
163 *阝 邕 邛 郺 酈
164   酋 酌 酒 醫 釁
165   釉 釋
166   重 野 量 釐
167   釘 釜 鈭 銜 錱
168   镹 镾
169   閂 閷 闧
170 阝* 阡 隴
171   隷 隸
172   隻 雀 雁 雅 雇 雍 雤
173   雪 靏 靐
174   靖 靚 靜
175   靟 靠 靡
176   靦 靨
177   靴 鞏 鞗
178   韌 韏 韑 韓 韙
179   韮 韯 韲
180   韶 韽 響
181   頂 題 顰
182   颯 颽 飃 飍
183   飜 飝
184 飡 飢 飯 養 饜
185   馗 馘
186   馚 馨 馫
187   馳 駕 騗 騰 驫
188   骭 體
189   髜 髞
190   髮 鬣
191   鬧 鬮
192   鬰 鬱
193   鬳 鬷 鬻
194   魁 魂 魔
195   魯 鮑 鯊 鱻
196   鳦 鳧 鳩 鳫 鳳 鳶
197   鹹 鹽
198 鹿   麁 麄 麌 麒 麤
199   麲 麴
200   麼 麾
201   黆 黋 黌
202   黎 黏
203   黔 黨 黱 黴
204   黺 黼
205   黿 鼆
206   鼐 鼒
207   鼕 鼗
208   鼢 鼬
209   鼾 齉
210   齋 齍
211   齕 齧
212   龎 龏 龓 龕 龖 龗 龘
213   龝 龞
214   龢 龥


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info