Geschichte(n) erzählen

    
    

Abschnittseinführung
Architekturbegriffe auf einen Blick (und mehr)
Zur Inspiration: Einen Tagesausflug vorstellen
Alte Geschichten (Leseverstehen und Grammatik)
Leseverstehen: Denkmäler Beschreiben

Abschnittseinführung

Auf dem begrenzten Raum in diesem Kurs können wir Sie nicht auf eine Reiseführerprüfung auf Deutsch vorbereiten, aber wir versuchen Sie vielfach zu inspirieren, damit Ihre Erklärungen für deutsch sprechende Touristen spannender werden.

Für jeden Stadtführer ist die Beschreibung von historischen Baudenkmälern zentral. Deshalb bieten wir Ihnen eine Übersicht von nützlichen architektonischen Begriffen.

Typisch für den Stadtführeralltag sind auch Ausflüge mit dem Bus. Zur Inspiration haben wir für Sie eine Einführung zu einem solchen Ausflug aufgenommen.

Kommentare zur Grammatik und zum Wortschatz, die für das Berufsfeld typisch sind, runden das Angebot in diesem Abschnitt ab.
Na omezeném prostoru tohoto kurzu vás nemůžeme připravit na průvodcovskou zkoušku v němčině, ale pokusíme se vás inspirovat, aby byl váš výklad pro německy mluvící turisty napříště zajímavější.

Pro každého průvodce městem je zásadní popis historických budov. Proto vám nabízíme přehled užitečných výrazů pro popis architektury.

Pro každodenní práci průvodce jsou typické také výlety autobusem. Pro inspiraci jsme vám nahráli úvod k jednomu takovému výletu.

Lekci uzavírají komentáře ke gramatice a ke slovní zásobě.


Architekturbegriffe auf einen Blick (und mehr)

DeutschTschechisch
abendländischzápadní (kultura)
sich herausbildenvzniknout, utvořit se
prägencharakterizovat, utvářet
e Epocheepocha
s Gebietoblast
in den Vordergrund tretenvystupovat do popředí
sich erstreckenrozkládat se
kennzeichnendtypické
r Investiturenstreitspory o investituru
r Höhepunktvrchol
s Zeitalter der Romanikobdobí románské
r Aufschwung – floriertvzestup – rozkvétat
r Sakralbausakrální stavba
e Landschaftkrajina
r Pfeilerpilíř
e Säulesloup
r Bogenoblouk
ästhetische Funktionestetická funkce
tragende Funktionnosná funkce
s Kreuzgewölbekřížová klenba
s Hauptschiffhlavní loď
e Wandstěna
waagerechtvodorovný
senkrechtsvislý
diagonalšikmý
e Kapellekaple
r Kapellenkranzvěnec kaplí
etwas erhebt sich über etwasněco se nad něčím zvedá
r Landesherrzemský pán
Reliquienostatky
r Heiligesvatý
verzierenzdobit
e Mauerzeď
frühraný
spätpozdní
e Nischevýklenek
r Friesvlys
e Raute (Rautenfries)routový vlys
e Schuppešupina
s Blatt (Laub)list
Kapitellhlavice
s Seitenschiffpostranní loď
s Querschiffpříčná loď
s Chorkněžiště
e Chornischeapsida
s Wölbungssystemklenební systém
s Würfelkapitellkrychlová hlavice
s Bogenfeldtympanon
s Strebewerkopěrný systém
r Strebebogenopěrný oblouk
r Wasserspeierchrlič
s Kreuzgewölbekřížová klenba
e Gewölberippeklenební žebro
r Laufgangochoz
s Maßwerkkružba
e Laternelucerna
r Palastpalác
s Simsřímsa
s Giebelfensterštítové okno
s Bossenwerkbosáž
e Dachgaubevikýř
s Barockbaroko
e Renaissancerenesance
e Gothikgotika
e Romanikrománské umění
r Klassizismusklasicizmus
s Gewölbeklenba
s Tonnengewölbevalená klenba
s Bürgertumměšťanstvo
s Weltbildvnímání světa
r Fürstkníže
r Grafhrabě
r Kaisercísař
r Papstpapež
r Bischofbiskup
r Erzbischofarcibiskup
r Hofdvůr
aufgesplittert(územně) roztříštěný
Kronlandekorunní země
bewirkenzpůsobit
e Darstellungznázornění
s Reichříše
r Standstav
e Zunftcech
r Spitzbogenlomený oblouk
e Spannweiterozpětí
die Last des Gewölbestíha kleby
s Maßwerkkružba
e Achseosa
r Steinmetzkameník
e Bauhüttestavební huť
r Grundrisspůdorys
r Schlusssteinsvorník, vrcholový klenák
e Rose (e Fensterrose)rozeta
e Krabbekrab, žabka
e Kreuzblume(křížová) kytka
verziertzdobený
r Domkatedrála
e Kassettendeckekazetový strop
s Untergeschosspřízemí
s Obergeschossnadzemí
r Baustavba
r Giebelštít
e Statuesocha
s Denkmalpamátka / památník
r Sandsteinpískovec
r Marmormramor
r Granitžula
r Sandmergelopuka
s Holzdřevo
e Buchebuk
e Eichedub
e Fichtesmrk
e Tannejedle
r Nussbaumořešák
e Kieferborovice
s Schwertmeč
e Lanzedřevce
r Speeroštěp
r Dolchdýka
r Pfeilšíp
s Wappenerb
e Rüstungbrnění
e Blasmusikdechovka
e Dampflokomotiveparní lokomotiva
r Tendertendr (u vlaku)
r Kreuzgangkřížová klenba, ambit
r Erkerarkýř
s Attributatribut
r Baldachinbaldachýn
s Taufbeckenkřtitelnice
e Bastion, s Bollwerkbašta
e Basilikabazilika
s Bossenwerkbosáž
r Bildstock (öst. s Marterl)boží muka
e Zinnecimbuří
e Landtafelndesky zemské
s Hauszeichendomovní znamení
r Stifterdonátor
r Bauherrstavebník
r Baumeisterstavitel
s Empirempír
s Springbrunnenfontána
s Frescofreska
e Gloriettegloriet
e Tapisseriegobelín
e Grottegrotta
e Burghrad
s Schlosszámek
e Stadtmauerměstské hradby
s Stadttorměstská brána
r Turmvěž
e Wallburghradiště
r Steinmetzkameník
e Schießschartestřílna
e Sängerkanzelkruchta
e Kryptakrypta
s Mosaikmozaika
s Kreuzkříž
s Ossariumkostnice
e Laibungostění
e Perückeparuka
verzierenozdobit ornamentem
r Laubengangpodloubí
r Prangerpranýř
e Hinrichtungpoprava
r Henkerkat
s Refektoriumrefektář
r Klostergartenrajský dvůr
r Reliquienschreinrelikviář
s Reliefreliéf
e Renovierung, e Sanierungrenovace
r Altaroltář
r Risalitrizalit
e Rotunderotunda
r Jugendstilsecese
s Steinkreuzsmírčí kříž
r Basaltčedič
r Kalksteinvápenec
r Balkentrám
r Stuckštuk
s Stückkousek
e Festungpevnost
eine kleine befestigte Burgtvrz
s Grabmaltumba
s Tympanontympanon
r Wallanlageval
s Treppenhausschodiště
r Balkonbalkon
s Vestibülvestibul
s Mauerwerkzdivo
r Ziegel(stein)cihla
e Kanzelkazatelna
r Dachbodenpůda
s Ballhausmíčovna
r Ritterordenrytířský řád
r Bettelordenžebravý řád
Benediktinerbenediktini
Zisterziensercisterciáci
Prämonstratenserpremonstráti
Klarissenklarisky
Franziskanerfrantiškáni
Deutscher Ordenřád německých rytířů
r Beichtstuhlzpovědnice
s Dachfenstervikýř


Zur Inspiration: Einen Tagesausflug vorstellen

Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Felix Posolda und ich heiße Sie auf unserer Fahrt nach Kokořínsko herzlich willkommen. Wir sehen heute allerdings deutlich mehr als nur die märchenhaften Sandsteinfelsen. Ich möchte sie nämlich gleichzeitig auf eine Art Zeitreise mitnehmen.

Wir sind in der Prager Altstadt gestartet und fahren jetzt langsam aus dem Kessel heraus, in dem Prag auf beiden Moldauufern geborgen liegt, und je höher wir kommen, desto modernerer Architektur begegnen wir. Wir verlassen bald die schmalen mittelalterlichen Gassen und fahren an Prachtbauten vorbei, die im 19. Jahrhundert erbaut worden sind, also wie man in Deutschland sagen würde, in den Gründerjahren,. Zur gleichen Zeit entwickelten sich auch rasch die Prager Vorstädte wie Karolinental (Karlín) zu unserer Rechtenoder auch Holešovice und Bubny. Durch diese zwei ehemalige Vororte fahren wir in einer Weile.

Wenn Sie jetzt auf die steilen Hänge auf beiden Seiten der Straße schauen, sehen Sie die früheren Grenzen von Prag. Erst in den 30-er Jahren und dann vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich die Stadt auch hierhin hinausgedehnt. Wenn unser Bus dann weiter die steilen Hänge bewältigt hat, können wir über die Plattenbausiedlungen aus den 70er und 80er Jahren nachdenken.

Fast würde man meinen , dass die Gebiete um Prag nie besiedelt worden sind. Das wäre aber ein großer Irrtum. Vor allem aus strategischen Gründen haben sich Menschen zuerst eben auf solchen Anhöhen, die es um Prag herum gibt, angesiedelt. Ein weiterer Grund dafür war das fruchtbare Land, das sich vor allem hier im Norden bis an die Elbe erstreckte.

Kein Wunder, dass das Gebiet nördlich von Prag dann ununterbrochen bis in unsere Zeiten zum Anbau von Produkten, die die Stadt brauchte, benutzt worden ist.

Die böhmische Landschaft bekam ihr heutiges Aussehen in der Barockzeit. Ein Beispiel der Architektur dieser Zeit auf dem Lande sehen wir uns am Vormittag an. Wir fangen im Schloss von Panenské Břežany an. Von dort an fahren wir weiter nach Mělník, wo wir das Mittagessen einnehmen und uns von einem Winzer verwöhnen lassen.

Am Nachmittag tauschen wir dann die Schlossgemäche für etwas bodenständigeres aus. Wir schauen uns ein in einen Felsen gehauenes Haus an.

Der krönende Höhepunkt unserer Reise durch Raum und Zeit wird dann eine kleine Wanderung durch ein Sandsteinlabyrinth sein. Zurück an Ihrem Hotel sollten wir ungefähr um 19 Uhr ankommen.
Dobré ráno, dámy a pánové. Jmenuji se Felix Posolda a srdečně vás vítám na výjezdu na Kokořínsko. Uvidíme dnes nicméně výrazně více, než jen pohádkové skály z pískovce. Rád bych vás totiž zároveň vzal na cestu časem.

Vyjeli jsme z pražského starého města a pomalu vyjíždíme z kotle, v němž je Praha nad Vltavou schovaná. Čím výše budeme, s tím modernější architekturou se budeme setkávat. Zanedlouho opustíme úzké středověké uličky a budeme projíždět kolem honosných staveb, které vznikly ve druhé polovině 19. století. V této době se také rychle rozvíjejí pražská předměstí jako Karlín nebo Holešovice a Bubny.

Až se náš autobus vyšplhá na planinu na vrcholu strmých svahů kolem města, budeme projíždět mezi sídlišti ze 70. a 80. let a ihned poté bude protor zamyslet se nad dlouhými řadami domůna periferii vzniklých v letech devadesátých.

Člověk by si skoro mohl myslet, že oblast kolem Prahy nikdy předtím nebyla osídlena. To by však byla velká chyba. Především strategické důvody vedly lidi k tomu, aby se usadili na návrších kolem Prahy. Dalším důvodem k tomu byla úrodná země, která se zde na severu rozkládala až k Labi.

Není tedy divu, že oblast na sever od Prahy byla vždy užívána k pěstění výrobků, které potřebovalo město.

Česká krajina získala svou dnešní podobu v baroku. Jeden z příkladů venkovské architektury této doby uvidíme dopoledne. Začneme totiž zámkem v Panenských Břežanech. Odtamtud pak budeme pokračovat do Mělníka, kde je pro nás připraven oběd a setkání s místním vinařem.

Odpoledne vyměním zámecké komnaty za něco pořádnějšího. Podíváme se na dům vytesaný do skály.

Vrcholem naší cesty zemí a časem pak bude krátká procházka skalním labyrintem. Zpět v hotelu bychom měli být přibližně v 19 hodin.

Alte GeschichtenWeit im Osten, dort, wo man heute Polen, die Slowakei und die Ukraine finden würde, lebten viele verwandte slawische Stämme. In Zeiten der Not brachen unter ihnen allerdings Kämpfe um Felder und Dörfer aus. Stamm gegen Stamm, Geschlecht gegen Geschlecht. Da sprachen zwei Herzöge, zwei Brüder aus einem mächtigen Geschtecht: „Suchen wir uns ein neues Land, wo jeder Mensch in Frieden leben und seiner Arbeit nachgehen kann.“ Gesagt, gemacht. Bald nahmen die Brüder und ihr Volk Abschied von der Heimat.

Sie wanderten Tage und Wochen. Sie überquerten Berge und Flüsse, bis sie in ein Gebiet kamen, dass nur dünn besiedelt war. Mühsam war der Weg durch die tiefen Wälder, mühsam der Zug durch eine Landschaft, die mit Schilf und Buschwerk dicht bewachsen war. Schließliech standen sie vor einem weiteren großen Fluss, der durch die Wildnis floss. Es war die Moldau. Als sie auch diesen Strom überquert hatten, begannen die Menschen zu klagen. „Zu lange sind wir schon unterwegs,“ murrten sie. „Es ist Zeit, dass wir uns niederlassen und feste Hütten bauen.“ Da wies Herzog Tschech auf einen hohen Berg, der jenseits der Ebene blaute, und sprach: „Lasst uns zu diesem Berge ziehen! Dort wollen wir rasten.“

Und sie zogen zu diesem Berg, der Říp hieß, und schlugen an seinem Hang das Lager auf. Am nächsten Morgen erhob sich Herzog Tschech schon früh von seinem Lager und stieg auf den Gipfel. Als er den Berg erklommen hatte, ging gerade die Sonne auf. Weit ging sein Blick über das Land, das zu seinen Füßen lag wie eine offene Hand. Aus dem üppigen Grün schimmerten silbern die Flüsse. In der Ferne warfen Berge ihre Nebelschleier ab. Eben war die Landschaft, wie geschaffen für Äcker und Weiden. Das Herz schlug ihm höher bei diesem Anblick, und er dankte den Göttern, dass sie ihn hierher geführt hatten. Nachdem er hinabgestiegen war, berichtete er seinen Leuten, was er gesehen hatte. Sogleich machten sich viele Männer auf, um das Land zu erforschen. Was sie sahen, gefiel ihnen über alle Maßen. Die Flüsse wimmelten von Fischen, der Boden war fruchtbar, die Landchaft lieblich, und so beschlossen sie, das Land zu besiedeln.

Als am dritten Tag die Sonne über den Wäldern aufstieg, rief Herzog Tschech seinen Bruder und die Ältesten zu sich und sprach: „Von heute an werdet ihr nicht mehr klagen, denn wir haben das Land gefunden, das wir suchten. Oft habe ich von diesem Land geträumt, öfter noch von ihm gesprochen. Dies ist das Land, in dem ihr von nun an leben sollt. Ihr werdet hier alles im Überfluss haben. Guten Schutz vor Feinden bietet es auch. Noch aber hat es keinen Namen. Lasst uns überlegen, wie es heißen soll!“ „Nach dir soll es heißen! Unter deinem Namen soll es wachsen und blühen!“ rief ein Greis mit leidenschaftlicher Stimme. Und alle sagten wie aus einem Mund: „Nach dir sei es genannt, nach dir, Herzog Tschech!“ Das Land war wirklich so reich wie es erschien und lockte immer mehr Menschen aus der alten Heimat herbei. Die neuen Gebiete reichten bald nicht mehr aus, um die vielen Menschen zu ernähern, und so trennte man sich. Die Menschen zogen gegen Norden und Süden, Osten und Westen, zogen längs der Gebirge und Flüsse und gründeten neue Siedlungen in Tälern und auf Hügeln, auf Felsgraten und an den Ufern der Flüsse. Zur Verteidigung des Landes wurden Burgen errichtet. Auch Herzog Tschechs jüngerer Bruder, Herzog Lech, beschloss weiter gen Osten zu ziehen. Und da es damals noch keine Post und kein Telefon gab, verblieben Sie mit dem Bruder so, dass Lech zum Zeichen, wo er sich niedergelassen hat ein Feuer entzünden würde. Der Rauch würde dann dem Bruder auf dem Berg Říp signalisieren, wo seines Bruders neue Heimat ist. So kam es auch. Und den Ort, an dem sich Lech und sein Volk niedergelassen hatten, nannte man nach dem Rauch Kouřim, Rauchburg.

Alte Geschichten


Schauen Sie sich den Text noch einmal an. Überlegen Sie: In welchem Tempus werden im Deutschen Geschichten, also auch Legenden, erzählt? Und wie wird dieses Tempus geformt?

GrammatikDas Tempus heißt Präteritum.
Die regelmäßigen Formen sehen so aus:
ich machte	wir machten
du machtest	ihr machtet
er machte	sie machten

Die unregelmäßigen Formen funktionieren folgendermaßen:
bleiben – blieb – geblieben 

ich blieb	wir blieben
du bliebst	ihr bliebt
er blieb	sie blieben
Wiederholen Sie die wichtigsten unregelmäßigen Verben hier.


Übung: Ergänzen Sie die folgenden Sätze mit der richtigen VerbformWir hatten die Bestellung schon , [versenden]
als Sie sie . [stornieren]
Zu der Führung viel mehr Menschen, [kommen]
als wir hatten. [planen]
Als die Gäste , [ankommen]
hatten sie noch nichts . [essen]
Nachdem alle waren, [gehen]
er endlich tief durchatmen. [können]
So eine anstrengende Gruppe schon lange nicht gehabt. [haben]
Nachdem die Touristen ein paar Schritte , [gehen]
sie plötzlich keine Luft mehr [haben]
und der Bus einige von ihnen abholen. [müssen]


Leseverstehen: Denkmäler beschreiben

Lidice
Dieser Ort ging im zweiten Weltkrieg in die Geschichte ein, als er als Symbol der Vergeltung für den Tod des stellvertretenden Protektoren Reinhardt Heydrich dem Boden gleichgemacht wurde.

Závist
Dieser Ort liegt südlich vor Prag, unweit der Stelle, an der die längste Autobahnbrücke Tschechiens den Fluss Berounka überquert. Er ist für seine frühe Besiedlung durch Kelten besonders bekannt.

Křivoklát
Eine der ältesten und bekanntesten mittlealterlichen Burgen. Die heutige Form der Burg ist das Ergebnis vieler Umbauten. Insgasamt geht das Burgareal aber auf das Jahr 1190 zurück. Bekannt ist das Schloss vor allem für seinen weißen Turm, unter Bahnfreunden ist die Fahrt auf der Strecke zwischen Beroun und Rakovník, die direkt an dem Schloss vorbeiführt, sehr bekannt.

Kirche der Heiligen Barbara in Kuttenberg
Dieses Gebäude befindet sich in einer Stadt, in der es viele solche Gebäude gibt. Dieses ist aber weitaus über die Stadtgrenzen bekannt. Der Bau war politisch motiviert, hat sich an westeuropäischen Vorbildern orientiert und war sehr kostspielig. Als die Finanzquellen der Stadt versiegten, wurde das Gebäude konserviert und erst mehrere Hundert Jahre später vollendet.

Kirche der Heiligen Mutter Gottes in Altbunzlau
Es gibt keinen wichtigeren Wallfahrtsort in ganz Böhmen. Deshalb hat diese Stadt anlässlich seines Besuches in Tschechien auch Papst Benedikt VII. besucht. In der heutigen Form stammt die Kirche aus dem 17. Jahrhundert, als ihre Erweiterung und Umbau vom Kaiser Matthias II. vollendet wurden.

Schloss Veltrusy
Es gibt wohl keinen, der diesen Bau unweit des Zusammenflusses der Moldau und der Elbe nicht kennen würde. Weit bekannt scheint der Blick über den Stadtpark zu dem kleinen zentralen Pavillon zu sein. Das Gebäude wurde als Lustschloss konzipiert, hatte im Laufe der Jahre doch unterschiedliche Funktionen. Im Jahre 1754 fand hier zum Beipiel die weltweit erste Mustermesse statt.
Lidice
Toto místo vstoupilo do dějin ve druhé světové válce, kdy bylo jako symbol odplaty za smrt zastupujícího říšského protektora Reinhardta Heydricha srovnáno se zemí.

Závist
Toto místo leží jižně od Prahy, nedaleko místa, kde tok řeky Berounky překonává nejdelší dálniční most v ČR. Místo je známé především svým keltským osídlením.

Křivoklát
Jeden z nejstarších a nejznámějšísch středověkých hradů. Dnešní podoba je výsledkem mnoha přestaveb. Původ hradu je však již v roce 1190. Hrad je známý především svou bílou věží, mezi železničními nadšenci je velmi známá trať mezi Berounem a Rakovníkem, která prochází přímo kolem hradu.

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
Tato budova se nachází ve městě, v němž je mnoho takových budov. Tato konkrétní je ale známá daleko za hranicemi města. Vznik této stavby byl politicky motivován, autoři se inspirovali západoevropskými vzory a celá stavba byla velice nákladná. Když byly finanční zdroje města vyčerpány, byla stavba zakonzervována a dokončena byla teprve o několik století později.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
V Čechách neexistuje důležitější poutní místo. Proto město, kde se stavba nachází, při své návštěvě v Česku navštívil i papež Benedikt VII. Ve své dnešní podobě kostel pochází ze 17. století, kdy byla provedeno rozšíření a přestavba císaře Matyáše II.

Zámek Veltrusy
Neexistuje snad nikdo, kdo by neznal tuto stavbu nacházející se nedaleko soutoku Vltavy a Labe. Dobře známý je nejspíš pohled přes park k malému centrálně situovanému pavilonu. Stavba byla koncipována jako letohrádek, v průběhu let však plnila různé funkce. V roce 1754 se zde například konal první vzorkový veletrh.
© 2012-2013 Jazyky-online.info, Všechna práva vyhrazena, Kontakt