Barvy
Tělo
Zvířata
Jídlo
Nápoje
Ovoce
Zelenina
Oblečení
Město
Dům
Nábytek
Zdraví
Rodina
Povolání
Škola
Zeměpis
Příroda
Počasí
Doprava
Sport
Látka
Předmět
Nástroj
Přístroj
Konverzace
Čísla
Čas
Spojky
Předložky
Zájmena
Základní slovesa
Základní adjektiva
Slovesa
Adjektiva
Příslovce
Komunikace
Obchod
Jazyk
Stát
Matematika
Fyzika
Abstraktní
Umění
Nádoba
Vztahy
Věda
Společnost

abeja včela
ave pták
caballo kůň
cabra koza
elefante slon
gato kočka
hormiga mravenec
insecto hmyz
león lev
marrano svině, prase
mosca moucha
oso medvěd
oveja ovce
perro pes
pez ryba
serpiente had
simio opice
vaca kráva