Barvy
Tělo
Zvířata
Jídlo
Nápoje
Ovoce
Zelenina
Oblečení
Město
Dům
Nábytek
Zdraví
Rodina
Povolání
Škola
Zeměpis
Příroda
Počasí
Doprava
Sport
Látka
Předmět
Nástroj
Přístroj
Konverzace
Čísla
Čas
Spojky
Předložky
Zájmena
Základní slovesa
Základní adjektiva
Slovesa
Adjektiva
Příslovce
Komunikace
Obchod
Jazyk
Stát
Matematika
Fyzika
Abstraktní
Umění
Nádoba
Vztahy
Věda
Společnost

змея had
козёл koza
корова kráva
кот kočka
лев lev
лошадь kůň
медведь medvěd
муравей mravenec
муха moucha
насекомые hmyz
обезьяна opice
овца ovce
птица pták
пчела včela
рыба ryba
свинья svině, prase
слон slon
собака pes