Barvy
Tělo
Zvířata
Jídlo
Nápoje
Ovoce
Zelenina
Oblečení
Město
Dům
Nábytek
Zdraví
Rodina
Povolání
Škola
Zeměpis
Příroda
Počasí
Doprava
Sport
Látka
Předmět
Nástroj
Přístroj
Konverzace
Čísla
Čas
Spojky
Předložky
Zájmena
Základní slovesa
Základní adjektiva
Slovesa
Adjektiva
Příslovce
Komunikace
Obchod
Jazyk
Stát
Matematika
Fyzika
Abstraktní
Umění
Nádoba
Vztahy
Věda
Společnost

山羊 [shān yáng] koza
母牛 [mǔ niú] kráva
熊 [xióng] medvěd
狗 [gǒu] pes
狮子 [shī zi] lev
猪 [zhū] svině, prase
猫 [māo] kočka
猴子 [hóu zi] opice
羊 [yáng] ovce
苍蝇 [cāng ying] moucha
虫 [chóng] hmyz
蚂蚁 [mǎ yǐ] mravenec
蛇 [shé] had
蜜蜂 [mì fēng] včela
象 [xiàng] slon
马 [mǎ] kůň
鱼 [yú] ryba
鸟 [niǎo] pták