Index > Základní slovesa

emplear
0 správně

0 % správně - Nic moc.
0 nesprávně

Naučeno 0 z 63 slovíček