Index > Město

puente
0 správně

0 % správně - Nic moc.
0 nesprávně

Naučeno 0 z 28 slovíček