Angličtina
pro děti
on-lineNázev projektu: Angličtina online pro děti základních škol

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/03.0024


Děti se v rámci EU začínají učit cizím jazykům s výbornými výsledky ve stále ranějším věku. Přístup k jazykovému vzdělávání českých dětí bohužel stále nedosahuje intenzity běžné v západních zemích.

Smyslem našeho projektu je vytvořit bezplatnou internetovou podporu studia i výuky anglického jazyka pro děti základních škol, kterou bude možné využít během hodin jazyka na škole i v domácím prostředí. Unikátní prvky portálu plně využívají možností ICT i názorného myšlení dětí. Podpora má formu komplexního internetového portálu s interaktivním kurzem anglického jazyka. Cílovou skupinou jsou žáci 1. stupně ZŠ.

Kromě kompletního jazykového kurzu budou v rámci projektu vyvinuty moduly Science (s pracovními listy pro rozvoj mezipředmětových vazeb), elektronický obrázkový slovník a jazykový rozcestník.

Celý jazykový e-kurz se řídí parametry Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schválenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Aktivitami realizovanými v rámci projektu je podporováno osvojování klíčových kompetencí (znalost cizího jazyka v kombinaci s využitím ICT) univerzálně využitelných pro pozdější uplatnění na trhu práce a při dalším vzdělávání.

Pro ověření funkčnosti portálu a jeho prvků byl projekt v měsících květen – červenec 2011 podrobován pilotnímu prověřování, které bylo realizováno za pomoci partnerské organizace projektu – Evropské základní školy a mateřské školy Brno. Proškolení pedagogičtí pracovníci se díky projektu seznámili s možnostmi e-learningu a aplikacemi vzdělávacího portálu.

Realizací projektu děti získají neomezený přístup k pestrým výukovým materiálům základů anglického jazyka. V budoucnosti pak žadatel plánuje rozšířit portál také na druhý stupeň základní školy, čímž uživatelé získají možnost systematicky pokračovat ve studiu cizího jazyka.


Logo© 2011-2022 Jazyky-online.info, Všechna práva vyhrazena, Kontakt