Jazyky-online.info   

Anglická gramatika


Angličtina na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Anglický jazyk
Gramatika
Kurz angličtiny
Procvičování
Slovíčka
Pro zaměstnance
Angličtina pro děti
Další materiály


Nepravidelná slovesa


Infinitiv Minulý čas Minulé příčestí Třetí osoba Gerundium Český význam
bewas/werebeenisbeingbýt
beginbeganbegunbeginsbeginningzačít
breakbrokebrokenbreaksbreakingzlomit
bringbroughtbroughtbringsbringingpřinést
buildbuiltbuiltbuildsbuildingstavět
burnburnt/burnedburnt/burnedburnsburningpálit; hořet
buyboughtboughtbuysbuyingkoupit
choosechosechosenchooseschoosingzvolit; vybrat
comecamecomecomescomingpřijít
cutcutcutcutscuttingřezat; krájet
dodiddonedoesdoingdělat
drawdrewdrawndrawsdrawingkreslit; táhnout
drinkdrankdrunkdrinksdrinkingpít
eatateeateneatseatingjíst
feelfeltfeltfeelsfeelingcítit
fightfoughtfoughtfightsfightingbojovat
findfoundfoundfindsfindingnalézt
flyflewflownfliesflyingletět
forgetforgotforgottenforgetsforegettingzapomenout
getgotgot/gottengetsgettingdostat
givegavegivengivesgivingdát
gowentgone/beengoesgoingjít; jet
havehadhadhashavingmít
hidehidhiddenhideshidingskrýt
knowknewknownknowsknowingvědět
learnlearnt/learnedlearnt/learnedlearnslearningučit se
makemademademakesmakingdělat
meetmetmetmeetsmeetingpotkat; sejít se
paypaidpaidpayspayingplatit
putputputputsputtingpoložit
readreadreadreadsreadingčíst
runranrunrunsrunningběžet
saysaidsaidsayssayingříci
seesawseenseesseeingvidět
sendsentsentsendssendingposlat
setsetsetsetssettingnastavit
singsangsungsingssingingzpívat
sleepsleptsleptsleepssleepingspát
speakspokespokenspeaksspeakingmluvit
swimswamswumswimsswimmingplavat
taketooktakentakestakingvzít
telltoldtoldtellstellingříci; vyprávět
thinkthoughtthoughtthinksthinkingmyslet
winwonwonwinswinningvyhrát
writewrotewrittenwriteswritingpsát

Procvičování
Přečetl jsem dvě knihy minulý měsíc. Šli jsme včera do kina. Atlet vyhrál zlatou medaili a překonal starý rekord. Na naši dovolenou jsme letěli na Hawaii. Udělal jsem můj domácí úkol včera. Řekl jsem Benovi můj oblíbený vtip. Mary zpívala píseň. Potkal jsem Johna minulý týden. Sam mi dal dárek minulou sobotu. Přijeli jsme sem taxíkem. Přečetl jsem si ten příběh v novinách. Tento dům postavili mí rodiče.
I have read two books last month. We went to the cinema yesterday. The athlete won the gold medal and broke the old record. We flew to Hawaii for our holiday. I did my homework yesterday. I told Ben my favorite joke. Mary sang a song. I met John last week. Sam gave me a present last Saturday. We got here by taxi. I read that story in the newspaper. This house was built by my parents.


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info