Jazyky-online.info   

Anglická gramatika


Angličtina na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Anglický jazyk
Gramatika
Kurz angličtiny
Procvičování
Slovíčka
Pro zaměstnance
Angličtina pro děti
Další materiályPrepositions - Předložky

above - nad
after - po
along - podél
among - mezi (několika)
around - kolem
at - u
before - před (čas)
below - pod
between - mezi (dvěma)
beyond - za
by - poblíž
down - dolů
from - z
in front of - před
in - v
into - do, dovnitř
left - doleva
on - na
right - doprava
through - skrz
to - do
under - pod
up - nahoru

Procvičování
Ona se na nás dívá. Oni bydlí v malé chatce. Chodíš do školy? On přijede ve čtvrtek. Ona studuje na univerzitě v Brně. Děti si hrají na pláži. Můj otec je v práci. Má teta žije na Slovensku. Chci jít domů. Žil jsem v Londýně.
She is looking at us. They live in a little cottage. Do you go to school? He is coming on Thursday. She is studing at the university in Brno. Children are playing on the beach. My father is at work. My aunt lives in Slovakia. I want to go home. I lived in London.Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info