Jazyky-online.info   

Anglická gramatika


Angličtina na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Anglický jazyk
Gramatika
Kurz angličtiny
Procvičování
Slovíčka
Pro zaměstnance
Angličtina pro děti
Další materiály


Základní slovesa a přítomný čas prostý


buy koupit
close zavřít
come přicházet
do dělat, provádět
draw nakreslit, malovat
drink pít
eat jíst, sníst
fall padat, padnout
feel cítit
find najít
fly letět
get dostat
give dát
have mít
hear slyšet
help pomoci
jump skočit
know znát, vědět
learn učit se
listen poslouchat
look dívat se, dívat
make dělat
meet potkat
move pohnout
need potřebovat
open otevřít, otvírat
play hrát
pull tahat
push tlačit
read číst, přečíst
run běžet
say říci, říkat
sell prodat
sing zpívat
sit sedět
smile smát se
swim plavat
take vzít
talk mluvit
understand rozumět
use použít
wait počkat
write psát

Přítomný čas prostý

I work
you work
he works
she works
it works
we work
you work
they work

Tvoření otázky a záporu

I read - Do I read? - I do not read
He reads - Does he read? - He does not read (He doesn't read)

I learn - Do I learn? - I do not learn
She learns - Does she learn? - She does not learn (He doesn't learn)

Procvičování
Rád piji pomerančový džus. Můžeme se setkat dnes ve 4 hodiny před sochou v parku. Posloucháš rád operu? Mohu si koupit tuto knihu? Ptáci umí létat. Ben rád čte knihy. Cítíš jak je venku teplo? Koupil jsi vstupenky? Rád hraji fotbal. S touto mapou můžeme najít poklad.
I like to drink orange juice. We can meet today at 4 o'clock in front of the statue in the park. Do you like to listen to opera? Can I buy this book? Birds can fly . Ben likes to read books. Do you feel how warm it is outside? Did you buy the tickets? I like to play football. With this map we can find a treasure.Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info