Jazyky-online.info   

Anglická gramatika


Angličtina na portálu Jazyky-online.info



Inzerce  
Anglický jazyk
Gramatika
Kurz angličtiny
Procvičování
Slovíčka
Pro zaměstnance
Angličtina pro děti
Další materiály



Pronouns - Zájmena

I - me - my
you - you - your
he - him - his
she - her - her
it - it - its

we - us - our
you - you - your
they - them - their

Neurčitá zájmena:
a couple - pár
a little, a few - trochu, pár, několik
a lot, much, many - hodně, mnoho
some, any - nějaký, jakýsi
no, none - žádný
one - jeden
all - všechny
every, each - každý
both - oba
plenty of - hodně
enough - dost
other, another - jiný, další

Procvičování
On spí. [Frank] Mám modré auto. Mé auto je modré. Právě teď se učím. Mohu prosím použít váš mobilní telefon? Můžete mi prosím pomoci? Vítejte! Užijte si váš pobyt zde. On letí na Floridu příští týden. Ona má bratra. [Jane] Ben má jednu sestru. Jeho sestra studuje biologii.
He is sleeping. [Frank] I have a blue car. My car is blue. I am learning right now. Can I please use your cellphone? Can you please help me? Welcome! Enjoy your stay here. He is flying to Florida next week. She has a brother. [Jane] Ben has one sister. His sister studies biology.



Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info